Окрайчване

Posted by Deyan Emilov 22/05/2016 0 Comment(s) Технологии,

В Нитекс шнурът и лентата могат да придобият завършен вид на връзка с различен вид накрайник: с ацетатна лента, Т-образно окрайчване, с метален накрайник или да бъдат нарязани и окрайчени с ултразвук. Можем да поставим накрайници както на памучни, така и на синтетични връзки. Минимална дължина на връзките - 40 см, максимална дължина - 200 см.

Виж артикулите в ВРЪЗКИ.