Технологии

Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 22 Повишаване на енергийната ефективност в Нитекс ЕООД
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 25 >

Повишаване на енергийната ефективност в Нитекс ЕООД

Deyan Emilov 06/03/2018 0
Нитекс ЕООД започна изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.001-0815-C01 "Повишаване на енергийната ефективност в Нитекс ЕООД", съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 488 900 лв., от които 348 510 лв. безвъзмездна финансова...
Прочети още
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 22 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 25 >

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

Deyan Emilov 12/09/2016 0
Нитекс ЕООД започна изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.001-0263-C01 "Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Нитекс ЕООД", съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 816 243 лв., от к...
Прочети още
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 22 Тъкане
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 25 >

Тъкане

Deyan Emilov 29/05/2016 0
Нитекс ЕООД произвежда тъкани еластични и нееластични ленти. Фирмата е оборудвана с модерни високопроизводителни тъкачни машини, които позволяват ширината на произвежданите артикули да варира от 3 мм до 300 мм. В зависимост от изискванията на клиентите, за производството на тъканите артикули, използваме естествени и синтетични материали: полиестер,...
Прочети още
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 22 Жакард
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 25 >

Жакард

Deyan Emilov 28/05/2016 0
Нитекс ЕООД има възможност да разработи по мостра на клиента жакардови нееластични и еластични ленти с ширина от 10 мм до 60 мм. Виж артикули: 5233004090, 5233004590....
Прочети още
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 22 Плетене
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 25 >

Плетене

Deyan Emilov 27/05/2016 0
Нитекс ЕООД разполага с ленто-плетачни машини 15-ти и 20-ти файн  от водещи европейски производители. Произвежданите ленти могат да бъдат еластични и нееластични. Изработват се от натурални или синтетични материали: полиестер, полиамид,  памук, метализирана нишка, гумена и еластомерна нишка. Ширина на произвежданите лентите: от 2 мм до 70 мм.  Нам...
Прочети още
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 22 Преплитане
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 25 >

Преплитане

Deyan Emilov 26/05/2016 0
При тази технология артикулите се изработват на флехт машини и могат да бъдат кръгли или плоски, еластични и нееластични. Облите артикули се произвеждат с диаметър от 1 мм до 10 мм. Ширината на плоските артикули може да бъде  от 2 мм до 20 мм.  Артикулите се изработват от различни видове суровини: памук, лен, полиамид, полиестер, полипропилен, гуме...
Прочети още
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 22 Иглооплитане
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 25 >

Иглооплитане

Deyan Emilov 25/05/2016 0
Шнуровете, произвеждани по тази технология са подходящи за декорация и опаковки. Могат да бъдат с или без пълнеж в зависимост от приложението им и изискването на клиента. Диаметърът на шнуровете варира  от 2 мм до 12 мм. Използваните суровини са натурални или синтетични.   Виж артикули: 3050900617, 4010900680, 3010700603....
Прочети още
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 22 Усукване
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 25 >

Усукване

Deyan Emilov 24/05/2016 0
Усуканите шнурове (кордони) имат основно декоративно предназначение. Изработват се в цвят и дебелина по мостра на клиента. Диаметърът на шнура може да бъде от 1 мм до 10 мм. Използваните материали са натурални и синтетични.   Виж артикул: 4092800790....
Прочети още
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 22 Ултразвуково рязане и заваряване
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 25 >

Ултразвуково рязане и заваряване

Deyan Emilov 23/05/2016 0
Нитекс ЕООД  използва модерни технологии с цел прецизно изпълнение на клиентските поръчки. Ултразвуковото рязане/окрайчване не позволява разнищване на отрязаните ленти и шнурове. Сряза е с висока температурна устойчивост и е с високи показатели на износване при пране. Ултразвуковото окрайчване е безопасно за деца, тъй като не се използват пластмасо...
Прочети още
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 22 Окрайчване
Notice: Undefined index: journal_blog_category_id in /home/novinar/public_html/nitex/catalog/view/theme/journal2/template/journal2/blog/posts.tpl on line 25 >

Окрайчване

Deyan Emilov 22/05/2016 0
В Нитекс шнурът и лентата могат да придобият завършен вид на връзка с различен вид накрайник: с ацетатна лента, Т-образно окрайчване, с метален накрайник или да бъдат нарязани и окрайчени с ултразвук. Можем да поставим накрайници както на памучни, така и на синтетични връзки. Минимална дължина на връзките - 40 см, максимална дължина - 200 см. Виж ...
Прочети още