Европейски проекти

НИТЕКС ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG16RFOP002-6.002-0646-C01

Deyan Emilov 24/10/2022 0
НИТЕКС ЕООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-6.002-0646-C01 "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност", финансиран по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 225 750 лв., от които 112 875 лв. европейс...
Прочети още

Повишаване на енергийната ефективност в Нитекс ЕООД

Deyan Emilov 06/03/2018 0
Нитекс ЕООД започна изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.001-0815-C01 "Повишаване на енергийната ефективност в Нитекс ЕООД", съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 488 900 лв., от които 348 510 лв. безвъзмездна финансова...
Прочети още

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

Deyan Emilov 12/09/2016 0
Нитекс ЕООД започна изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.001-0263-C01 "Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Нитекс ЕООД", съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 816 243 лв., от к...
Прочети още