Европейски проекти

Повишаване на енергийната ефективност в Нитекс ЕООД

Deyan Emilov 06/03/2018 0
Нитекс ЕООД започна изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.001-0815-C01 "Повишаване на енергийната ефективност в Нитекс ЕООД", съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 488 900 лв., от които 348 510 лв. безвъзмездна финансова...
Прочети още

Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Електрически стакер

Deyan Emilov 08/12/2017 0
Нитекс ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0815-C01, обявява процедура за избор на изпълнител – „Публична покана“ с предмет: „Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Електрически стакер". Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от следните линкове: ДЕКЛАРАЦИ...
Прочети още

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

Deyan Emilov 12/09/2016 0
Нитекс ЕООД започна изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.001-0263-C01 "Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Нитекс ЕООД", съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 816 243 лв., от к...
Прочети още