Технологии

Производство на шнур

Наличието на голямо разнообразие от шнурове, които се произвежда в Нитекс ЕООД е базирано на няколко типа машини за тяхното производство.
Спрямо вида на производствената технология шнуровете са: флехтови, иглови, усукани.
Шнуровете са плоски или кръгли, произвеждат с или без пълнеж и от различни видове суровини и в цвят, в зависимост от тяхната функционалност.