Новини

  • Четвъртък 25 Май 2023

НИТЕКС ЕООД ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ

НИТЕКС ЕООД ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ № BG16RFOP002-6.002-0646-C01

Прочетете повече
  • Петък 28 Април 2023

Interzum 2023

Уважаеми колеги,

Прочетете повече
  • Четвъртък 29 Септември 2022

НИТЕКС ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

НИТЕКС ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG16RFOP002-6.002-0646-C01

Прочетете повече