Новини

  • Четвъртък 04 Април 2024

НИТЕКС ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG-RRP-3.004-0533-C01

НИТЕКС ЕООД стартира изпълнението на проект № BG-RRP-3.004-0533-C01 "Технологична модернизация", финансиран по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Стойността на проекта е 258 732 лв., от които 129 366 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

Прочетете повече
  • Четвъртък 25 Май 2023

НИТЕКС ЕООД ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ

НИТЕКС ЕООД ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ № BG16RFOP002-6.002-0646-C01

Прочетете повече
  • Петък 28 Април 2023

Interzum 2023

Уважаеми колеги,

Прочетете повече
  • Четвъртък 29 Септември 2022

НИТЕКС ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

НИТЕКС ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG16RFOP002-6.002-0646-C01

Прочетете повече